DEDYKOWANY SYSTEM SPECJALNY - IMZ SIS "Radek"
CECHY Systemu Informacji Szkolnej IMZ
Poza możliwością śledzenia wyników nauczania on-line IMZ SIS "Radek":
  • umożliwia komunikację między rodzicem, nauczycielami a dyrekcją (przekazywanie informacji o wywiadówkach, składkach, zbiórkach, zebraniach, wycieczkach, itp.);
  • daje możliwość komunikacji nauczyciela z konkretnym rodzicem / opiekunem za pomocą krótkich wiadomości tekstowych;
  • pozwala rodzicom /opiekunom dowiedzieć się o ocenach, frekwencji i zachowaniu swoich podopiecznych;
  • zawiera plan lekcji;
  • zawiera spis nauczycieli uczących danego ucznia;
  • umożliwia nauczycielowi wprowadzanie / drukowanie ocen poszczególnych uczniów;
  • zestawia dane statystyczne dla dyrekcji szkoły i generuje roczne lub semestralne raporty (średnie ocen z przedmiotów, statystyki frekwencji, ...) dla grona pedagogicznego;
  • nie wymaga instalowania dodatkowych programów;
  • dostęp do dziennika jest możliwy 24 godziny na dobę (poza niezbędnymi okresami serwisowymi).

Każde logowanie (także nieudane) do systemu rodziców / opiekunów oraz nauczycieli jest rejestrowane. Szkoła (SIS IMZ) kolekcjonuje wszystkie dane na temat połączeń z serwerem, zawierające numer IP komputera, login / identyfikator ucznia, datę połączenia oraz inne.