SYSTEM DEDYKOWANY - IMZ Portal / Gazeta
DLA KAŻDEGO PORTALU I GAZETY - NAWET NAJWIĘKSZYCH!
Świat prasy i mediów: informacje, wydarzenia, artykuły i wywiady. Do tego galerie zdjęć, sondaże i multimedia. Dodać możliwość komentarzy i nadzór nad nimi, wszechobecną reklamę w postaci grafiki, animacji, rotatorów lub banerów w dowolnym miejscu na stronie. Ogłoszenia, katalogi, kąciki hobbystyczne, ... i wiele innych.
Wszystko powiązać ze sobą, rozłożyć na stronie startowej i pozostałych stronach, ułożyć chronologicznie i zaplanować czas ukazania się lub czas kiedy news zniknie ze strony startowej i znajdzie się w archiwum... Dodać możliwość edycji przez wiele osób w zależności od uprawnień... i jeszcze trochę...

System IMZ Portal / Gazeta działa w naprawdę dużych informacyjnie instytucjach i jeżeli chodzi o bazy danych oraz niezawodność są stawiane przed nim duże wymagania. Ze względu na charakter działalności oraz różnice w funkcjach stworzone zostały dwa typy tego systemu:
- PORTAL INFORMACYJNY / GAZETA (PI/G) oraz
- SERWIS KATALOG / OGŁOSZENIA (SK/O).

Przy działalności informacyjno - prasowej sens istnienia firmy polega na publikowaniu. Nie należy się zatem dziwić, że większość działań Systemu PORTAL INFORMACYJNY / GAZETA oparta jest na dwóch działach dotyczących zarządzania witryną: WWW i WWW2, które w tym przypadku zostały wyjątkowo rozbudowane. Pierwszy z tych działów jest bardziej organizacyjno-firmowy (informacje własne), drugi jest czysto prasowy. Moduł WTYCZKI (REKLAMY) stworzony dla tego typu działalności okazał się tak wszechstronny, że może być (i często jest) używany w innych Systemach IMZ.

W Systemie SERWIS KATALOG / OGŁOSZENIA zarządzanie stroną WWW oparte jest na asortymentowym typie zarządzania informacją, który został także rozbudowany o działania promocyjno-marketingowe oraz stworzono do niego system encyklopedycznego katalogowania oparty na wielu typach, podtypach, kategoriach i cechach przedmiotu.

Całość systemów jest dostosowana do działalności informacyjnej i wsparta Systemem Graficznej Identyfikacji Problemu (SGIP). W skład na życzenie Klienta, podobnie jak w innych systemach, mogą wejść także funkcje oraz bazy stworzone dla IMZ Przedsiębiorstwo np. System Komunikacji Wewnętrznej (SKW) lub dodatkowe moduły Baz Klientów Indywidualnych i Klientów Firmowych.


DZIAŁY: PI/G - PRASA (WWW2), INFORMACJE WŁASNE (WWW), FIRMA, PRACOWNICY, (MAGAZYN WŁASNY), ... ; SK/O - KATALOG, OGŁOSZENIA, ...
WYBRANE MODUŁY: INFORMACJE, WYDARZENIA, ARTYKUŁY, GALERIE WYDARZEŃ, KOMENTARZE, SLAJDY (MAAP), ROTATORY (MRAP),
SONDAŻE, WTYCZKI (REKLAMY), MULTIMEDIA, ADMINISTRATOR WWW, ...; KATALOG - Struktura, ZARZĄDZANIE OGŁOSZENIAMI, ...
WARTO PRZECZYTAĆ: z systemu IMZ Tyrystyka PRACA Z SYSTEMEM IMZ, INTERAKCJA Z WITRYNĄ WWW, ...