SYSTEM DEDYKOWANY - IMZ Przedsiębiorstwo
dla każdej firmy małej, średniej i dużej...

System IMZ Przedsiębiorstwo stworzony dla firm jest zdecydowanie najbardziej rozbudowanym w zakresie ZARZĄDZANIA OFERTĄ, JAK I ZASOBAMI LUDZKIMI
ORAZ INFORMACJĄ O NICH

Działalność i zapotrzebowania mogą być tak różne, że nie ma sposobu na zwięzłe przedstawienie wszystkich możliwości przypisania poszczególnych komórek organizacyjnych lub pracowników do konkretnych działów lub zadań, które są im powierzane w wielkiej firmie. Dostęp do oferty, danych klientów, kontrahentów, podwykonawców, ... musi być uzależniony od funkcji i rangi danej osoby w firmie...

Wiele funkcji objaśnionych w tej zakładce jest wspólne dla różnych Systemów IMZ. Dotyczy to m.in. księgowości, sprzedaży, konstrukcji oferty, tworzenia asortymentu oraz zarządzania zasobami ludzkimi i witryną WWW (np. slajdy (MAAP) lub rotatory (MRAP)).

Funkcje i moduły stworzone dla IMZ Przedsiębiorstwo np. System Komunikacji Wewnętrznej (SKW), System Nadzoru i Wystawiania Faktur (SNiWF), System Graficznej Identyfikacji Problemu (SGIP) lub Bazy Klientów Indywidualnych i Klientów Firmowych są używane w pozostałych Systemach IMZ na stałe lub dodawane na życzenie Klienta.


DZIAŁY: FIRMA, PRACOWNICY, OFERTA - ASORTYMENT - MAGAZYN, SPRZEDAŻ, KSIĘGOWOŚĆ, INFORMACJE WŁASNE (WWW),
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA (SKW), (MAGAZYN WŁASNY), ...
WYBRANE MODUŁY: FIRMA - Struktura, OFERTA - Katalogowanie asortymentu, OFERTA - Prezentacja na WWW, BAZY KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH I FIRMOWYCH, WTYCZKI (REKLAMY), ADMINISTRATOR WWW, ...
FUNKCJE: OBRAZKOWA POMOC (SGIP), System Nadzoru i Wystawiania Faktur (SNiWF), ...
WARTO PRZECZYTAĆ: z systemu IMZ Tyrystyka PRACA Z SYSTEMEM IMZ, INTERAKCJA Z WITRYNĄ WWW, ...