IMZ Systems PBW - odd. Radzymin
05-250 Radzymin, Polska
skr. pocztowa: 37
kom: 608 503 403
e-mail: biuro@imzsystem.pl