PARTNERZY - Firmy, Instytucje, Osoby, ...
WSZYSTKIM NASZYM PARTNEROM DZIĘKUJEMY...
... za wieloletnią współpracę i bezpośrednie zaangażowanie wszystkich osób, które miały wielki, jeżeli nie najważniejszy wkład w powstanie IMZ. Liczymy na dalsze równie twórcze kontakty ze wszystkimi Firmami i osobami wymienionymi na tej stronie w przyszłości.
Bez Was IMZ System nigdy by nie powstał!

KANCELARIA RACHUNKOWA
MBA Finance s.c.    www.e-ksiega.pl
e-mail: biuro@e-ksiega.pl  tel.: 501 232 894  
Moduł Księgowy IMZ nie powstałby bez profesjonalizmu, szerokiej wiedzy i wieloletniego zaangażowania we współpracę Pracowników MBA Finance s.c. (szczególne uznanie dla Pani MOF za pracę ponad normowany czas pracy! oraz profesjonalizm :) ).
kontakt referencyjny
BIURO PODRÓZY ARTUR    www.artur.waw.pl
e-mail: artur@artur.waw.pl  tel.: 22 403 06 96  
W zasadzie "jednofirmowy" i stały wkład w powstanie systemu IMZ dla działalności turystycznej! Wieloletnia współpraca i tysiące poprawek doprowadziły do powstania specjalistycznego Systemu IMZ Turystyka... - interfejsu i baz danych o bardzo rozbudowanej strukturze i funkcjach.
kontakt referencyjny
GIMNAZJUM Nr 1 im. S. Waltera w Radzyminie    www.gim1.net.pl
e-mail: gim1-radzymin@o2.pl  tel.: 22 786 72 79  
Pierwsza ze szkół, w której wprowadzono SIS IMZ. Wkład Dyrekcji i Grona Pedagogicznego w powstanie i doskonalenie IMZ SIS "Radek"..., którego nie da się przecenić!
kontakt referencyjny
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. M. Pisarka w Radzyminie    www.s1p.edu.pl
e-mail: sp1radz@poczta.onet.pl  tel.: 22 786 50 31  
Trzecia ze szkół, w której wprowadzono SIS IMZ. Podobnie jak wyżej, wkładu Dyrekcji i Grona Pedagogicznego w powstanie i doskonalenie IMZ SIS "Radek"... nie da się przecenić!
kontakt referencyjny
HURTOWNIA MOFi net    www.mofi.waw.pl
Wkład w powstanie i doskonalenie IMZ (e-)Sklep, Sprzedaż.
Udoskonalenie podziału asortymentu ofertowego oraz pomoc w czasie tworzenia Systemu Nadzoru i Wystawiania Faktur (SNiWF).
kontakt referencyjny
RADZYMIŃSKI PORTAL INFORMACYJNY RPInfo.pl    www.rpinfo.pl
Wszystkim twórcom Portalu RPInfo.pl dziękujemy za wieloletni wkład w rozbudowę IMZ. Szczególne podziękowania kierujemy do "obsady" ROKiS za pomysły, inwencję, zaangażowanie i wsparcie. :)
KANCELARIA ADWOKACKA RUDNIK    www.kancelariarudnik.pl
Dziękujemy szczególnie za pomoc w stworzeniu WZORU UMOWY dla abonentów Systemu Informacji Szkolnej IMZ SIS "Radek"..., który z powodów obecności danych osobowych wymagał głębokiej wiedzy prawniczej.
KANCELARIA ADWOKACKA Albin Murawski    www.albinmurawski.pl
Nie tylko zawsze cenna gotowość do pomocy, ale także uśmiech i dowcip w codziennej rzeczywistości! Nawet, gdy nie ma powodów do optymizmu. :)
KANCELARIA RACHUNKOWA T. Putowska
Zwykłe czynności dla organów podatkowych zamieniają się w koszty, przychody, podstawę opodatkowania itp. W powstawaniu modułów systemu dla księgowości znacznie usprawniającego nie tylko działanie firmy, ale także wszystkie kontakty związane z rozliczeniami i same rozliczenia Pracownicy Kancelarii mieli znaczący udział.
POZA WSZYSKIMI OBECNYMI NA TEJ STRONIE...
... w miejscu tym NIE MOŻEMY, NIESTETY, podziękować licznym Osobom i Firmom, których dane są zastrzeżone w umowach.
Pragniemy szczególnie serdecznie podziękować Firmie produkującej ceramikę budowlaną i ozdobną, a w szczególności Działowi Sprzedaży i Marketingu, który w sposób zasadniczy przyczynił się do powstania systemu zarządzania dostępem do informacji wchodzącego w skład IMZ Przedsiębiorstwo... oraz systemu zarządzania asortymentem obecnym niemal w każdym ofertowym IMZ stworzonym przez nasz zespół.